Sklo výtvarníkovi klade nejzávažnější otázky: co a proč tvořit. Velmi důkladný rozhovor s Vladimírem Kleinem  
Sahm ČS
 
8. festival uměleckého skla v Karlových Varech
Jaroslav Polanecký - Sklo, doba, lidé - vydání 17/2008

Stalo se již letní tradicí, že prostory karlovarské Vřídelní kolonády hostí festival uměleckého skla. Letošní, již osmý ročník, byl slavnostně zahájen 8. července 2008, tentokrát za doprovodu vynikajícího jazzu v podání místního Repre Bandu. Festival se stejně jako v minulosti konal pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje a primátorky města a v době konání MFF byl jeho oficiální doprovodnou akcí. Zahájení provázel zájem médií, což podtrhla přítomnost České televize na vernisáži a rozhovory pro Český rozhlas. Image festivalu opět provázel výrazný vizuální styl zachovávající kontinuitu a dávající akci charakteristickou tvář.


 
 

Stejný jako loni byl i organizační tým: Galerie Minea manželů Stehlíkových, kurátor Jaroslav Polanecký a architekt Václav Kouba.

Zásadně se nezměnila ani filozofie a ambice festivalu. Výstava není ohraničena tématicky nebo generačně, nepreferuje žádnou techniku ani umělecký názor a snaží se představit především české studiové sklo v jeho rozmanitosti. Na své by si měli přijít lázeňští hosté a turisté, jejichž představy o českém skle by měly být obohaceny o novou dimenzi. Kromě úžasu laiků by ovšem vystavená díla měla přinést i potěšení a zamyšlení zasvěcenějším návštěvníkům, kteří se vypravili speciálně na výstavu posoudit exponáty kritickým a náročným okem. Proto kromě osvědčených výtvarníků dostali prostor i tvůrci přinášející nové výtvarné a technické podněty a naprostou novinkou bylo zařazení studentské sekce, ve které se představila nejmladší generace. Celkem se výstavy zúčastnila padesátka autorů více než stovkou děl, což kladlo na pořadatele nemalé požadavky organizační, o dopravě a instalování některých vpravdě monumentálních exponátů nemluvě.

Instalace expozice vycházela z provozních možností frekventovaného veřejného prostoru, kde bylo nutno pracovat za skutečně náročných podmínek. Přesto se, jak věřím, podařilo vytvořit nejen zatím nejrozsáhlejší expozici v historii festivalů, ale nabídnout i kvalitní umělecké zážitky.

Výstava probíhala v přízemí a v patře Vřídelní kolonády, což umožnilo vytvořit dva odlišné prostory se specifickou atmosférou. V přízemí, které patří k nejfrekventovanějším prostorám Karlových Varů, dominovala atraktivní díla mnohdy velkolepých rozměrů, která díky prosklenému interiéru neuniknou pozornosti kohokoliv, kdo se pohybuje uvnitř i vně Vřídelní kolonády (Pagoda Tomáše Málka, Koberce Aleny Matějkové, plastiky Blanky Adensamové, Jaroslavy Švarcové, Josefa Marka, Lenky Čermákové, Věry Vejsové, Jiřího Karla, Leoše Smejkala, Radka Stehlíka). Větší část expozice byla nicméně umístěna v patře kolonády - prostoru, který vybízí k zastavení nebo klidnému posezení a nerušené prohlídce. Zde se uplatnila díla vyžadující soustředěnější pohled (mistrovské rytiny Arno Čančika, provokativní pistole Pavla Kopřivy, promyšlené plastiky Ilji Bílka, zátiší Anny Polanské), aniž by 1. patro postrádalo výrazné barevné akcenty (Jiří Ryba, Filip Nízký, Lenka Čermáková, Tomáš Košťál, Milan Krajíček). Zde byla rovněž vystavena díla studentů, kteří se ve společnosti svých starších kolegů (a v některých případech učitelů) rozhodně neztratili (jmenujme alespoň Janu Vlachovou a Stanislava Béma z Nového Boru, Ľubicu Bakičovou z FUD a Janu Železníkovou, Soňu Třeštíkovou, Ladislava Průchu a Josefa Divína z VŠUP).

Nedílnou součástí festivalové expozice bývají díla zahraničních hostů. V letošním roce se díky Radkovi Stehlíkovi podařilo zajistit účast profesora Donghai Guana a tří studentů, kteří reprezentovali sklářský atelier Akademie umění a designu na prestižní Tsinghua University v Pekingu, a jejichž díla byla významným obohacením výstavy.

Samozřejmě není z nejrůznějších důvodů možné představit v rámci jedné výstavy všechny zajímavé a významné autory. Nicméně každoroční Festival uměleckého skla je mimořádnou událostí, která již zapustila pevné kořeny a pokud budeme hledět do budoucnosti s optimismem, věřme, že se v příštích letech nadále dočkáme reprezentativních přehlídek snažících se mapovat dění v uměleckém sklářství. Lze jen doufat, že pořadateli, tj. Galerii Minea manželů Stehlíkových, kteří akci financují z vlastních prostředků, vydrží vůle a nadšení udržet a prosazovat její konání v unikátním, ale organizačně náročném prostředí.

O významu Festivalu uměleckého skla svědčí ostatně i skutečnost, že v loňském roce reprezentovala selekce z festivalové expozice české umělecké sklářství na přehlídce Česká republika – křižovatka Evropy v Pekingu a z podnětu primátorky Karlových Varů byla letošní výstava prodloužena do 15. září, aby se akce mohla stát součástí oslav 650. výročí založení města.


Zastoupení umělci:
Blanka Adensamová,
Jan Beránek,
Ilja Bílek,
Mária Burešová
Arno Čančik,
Lenka Čermáková,
Tomáš Hlavička,
Lenka Jarošová,
Jiří Karel,
Ivan Kolman,
Pavel Kopřiva,
Karolína Kopřivová,
Tomáš Košťál,
Milan Krajíček,
Václav Machač,
Tomáš Málek,
Josef Marek,
Alena Matějková,
Stanislav Müller,
Filip Nízký,
Anna Polanská,
Jitka Růžičková,
Jiří Ryba,
Pavel Satrapa,
Lada Semecká,
Jitka Skuhravá,
Leoš Smejkal,
Radek Stehlík,
Jaroslava Švarcová
Věra Vejsová,

Zahraniční hosté:
Guan Donghai,
Li Zhenning,
Li Fubiao,
Shi Cheng (všichni Čína)
Leon Applebaum (USA)
Patrik Illo (Slovensko),
Jan Joop Ruisch (Nizozemsko)

Studentská sekce:
Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový BorTomáš Málek: Pagoda
foto Jaroslav PolaneckýJiří Karel: Květ
foto Jaroslav Polanecký

Lenka Čermáková
foto Jaroslav Polanecký


Josef Divín: Hraniční kameny
foto Jaroslav Polanecký

Jana Železníková
foto Jaroslav Polanecký


Arno Čančik: Faust
foto Jaroslav Polanecký

Alena Matějková: Létající koberec
foto Jaroslav PolaneckýPavel Kopřiva: Revolver
foto Jaroslav Polanecký
 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.