Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Křídla ohnivých pecí
akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka SUPŠS v Železném Brodě - Sklo, doba, lidé - vydání 0/2001

Sklářská škola v Železném Brodě přečkala jeden rok a osm desetiletí malých i velkých dějin. Rostla z potřeb každodenní praxe i uměleckými osobnostmi, kterým sama pomáhala na svět. Pro železnobrodskou školu jsou minulost a budoucnost dvě skleněná křídla, přítomnost je střed.


 

 

 

 

 

 

 

Úvodní akcí oslav výročí byl 30.6.2001 Sraz absolventů 81 ročníků. Zahájil ho prof. Stanislav Libenský, který vychoval na zdejší škole a posléze na pražské VŠUP novou generaci sklářských výtvarníků zastoupených dnes v mnoha světových muzeích a galeriích (J. Exnar, J. Rybák, G. Šabóková).

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská je současný název 81 let staré školy, která byla založena v roce 1920 na popud sklářských firem, v té době na Železno-brodsku se slibně rozvíjejících. Začali zde mladí výtvarníci z pražské Vysoké uměleckoprůmyslové školy (A. Metelák, Z. Jůna, J. Brychta) s nadšením a jasnou koncepcí. A tak skutečně po několika počátečních letech úspěšní absolventi se speciální výukou posilují svou invencí soukromé firmy a jejich sklářské výrobky putují především do světa.

Válka jistě narušila kontinuitu vývoje školy. Dalšími důležitými skutečnostmi bylo v r.1954 založení technické větve vychovávající sklářské technology a v roce 1956 zprovoznění sklářské hutě, která ovlivnila další práci školy a vytvořila jí nové podmínky.

Podrobnější vývoj by byl rozsáhlý a musel by obsahovat řadu významných jmen jak profesorského sboru, tak významných ocenění získaných na mezinárodních výstavách a soutěžích, tak i jména úspěšných absolventů, kteří proslavili a přestavují české sklářství ve světě. Poměrně rozsáhle zpracovaná historie a vývoj školy je v katalogu z roku 1996.

Posledními pěti lety se zaobírá poslední katalog vydávaný nyní k 81. výročí založení. Tato opožděná oslava kulatého výročí je způsobena mnohaletou rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou školy, která byla dokončena v letošním roce. Velkou zásluhu o její započetí (1993) měl předchozí ředitel akad. soch. Pavel Ježek. V první etapě (1994) byly zřízeny ateliéry v podkroví historické budovy. V druhé (1996) byla zrekonstruována sklářská huť. Poslední a nejobjemnější část, přístavbu laboratoří a tělocvičny, se podařilo dokončit v prosinci roku 2000, na skutečném sklonu tisíciletí. Toto nové prostředí posunulo hlavně technickou část školy na úroveň, která je zárukou kvalitní výuky. Vznikl ucelený sklářský komplex ojedinělý svým záběrem.

Výtvarná větev má 7 uměleckořemeslných oborů s vlastními dílnami -  modelářství lisovaného skla, broušení a vzorování broušeného skla, hutnické tvarování skla, tvarování, malování a leptání skla, rytí skla, tvorba a výroba skleněných figurek, vzorkařství skleněné bižuterie - vychovávající řemeslně dovedné i výtvarně zdatné absolventy. Nadaní pokračují na VSUP, AVU, VOS, Pedagogických fakultách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická větev má speciální učebny fyzikálních a analytických laboratoří, sklářské technologie, váhovny, vše s přístrojovým vybavením. Toto umožňuje kvalitní přípravu studentů pro sklářský průmysl, kde se uplatňují jako technologové, laboranti, mistři, ale i technickohospodářští pracovníci. Nejlepší mohou studovat na VŠCHT. Zahraniční studenti mohou studovat s individuálním programem dle požadavků a délky studia za úplatu.

Stěžejní událostí oslav je výstava skla v historické budově školy s expozicí studentských prací žáků školy a doprovodnou výstavou absolventů v tomto čase studujících na vysokých školách a výstavou plastik akad. soch. Pavla Ježka.

 

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.