Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Stvoření z bestiáře Jaromíra Rybáka
Mgr. Ivo Křen, kurátor sbírky ateliérového skla, Východočeské muzeum v Pardubicích - Sklo, doba, lidé - vydání 0/2001

Během letních měsíců měla veřejnost možnost seznámit se s rozsáhlým tematickým projektem "Stvoření z bestiáře" předního českého umělce - skláře Jaromíra Rybáka (nar.1952). Výstava se konala ve výstavním sále Východočeského muzea v renesančním zámku v Pardubicích.


 
 

     Samotné téma, které prolíná Rybákovou tvorbou po léta, je prastaré jako lidská obrazotvornost a sny. Bestiáře jsou fascinujícími průvodci po nekonečných krajinách představivosti, mytologicko - zoologickými zahradami lidské fantazie, obydlenými podivuhodnými živočichy, rostlinami i lidmi.

      Jaromír Rybák se vydává do neznámých světů a ohromeným divákům poté předkládá svoji "kořist" z objevitelských a  dobyvatelských výprav. Vrací se jako vítězný dobyvatel i okouzlené dítě, vedené estetikou úžasu. Ve fascinaci nepoznaným se nezabývá posuzováním v kategoriích nádhery či hrůzné ošklivosti. V jeho plastikách se střetá brutální s efektním, dochází ke grandiózní hře vážného s nevážným, s ironií  i banalitou. Krása je spojená s pitoreskností, bizarnost s noblesou, aniž by jedno druhé vylučovalo.

     Některé autorovy plastiky připomínají kultovní modly  a  dýchají  přízračnou  tajemností nesrozumitelných mýtů. Množství nevídaných tvorů vyvolává  opojnou  hrůzu míšenou se  zvědavým odporem. Jaromír Rybák "vynáší" zpod hladiny moře na světlo nebezpečné dravé příšery  s obříma očima, netečně krásné přízraky zářící vnitřním světlem i roztodivná, prostoduše naivní monstra. Další plejáda tvorů pochází z krajin označovaných obvykle na mapách jako "Terra Incognita". Pachtí se zavaleni tíhou břemen, jsou propleteni ve změť údů při šplhání na nedosažitelně kluzké vrcholy nebo se dotýkají v tajemných něžnostech spojení.

      Rybákova stvoření mají vzácnou schopnost zneklidňovat. V jejich kráse lze zároveň tušit skryté ohrožení, jejich směšnost vyvolá až láskyplný soucit. Je v nich grotesknost, která společně s odporem budí i podvědomé ohromení majestátem. Monstra z Rybákova bestiáře nestojí mimo nás, ale vznikají ze světa lidské rozporuplnosti. Mnohdy představují démony či přeludy, mohou se jevit jako pronásledovatelé, útočníci  z nejčernějších snů. Ale mohou být i přáteli, průvodci a ochránci. Vystupují z tajemných hlubin oceánu lidského nitra, z mýtů samotného prvopočátku lidského vědomí. Žijí z  člověčí podstaty, naplněné vší bezradností a strachem, nenávistí, vášní i soucitem, láskou i zradou. Jsou obrazem obnažených lidských duší a stejně jako bájní tvorové bestiářů vtělením těch nejskrytějších obav i tužeb člověka.

       Nakonec je tedy možné spatřit v těchto stvořeních odraz sama sebe jako v zrcadle. Tak, jak se uvidíme pouze sami v nejskrytějších okamžicích. Je jen na nás, bude - li to pohled magický, tragický, okouzlující, hrůzyplný nebo směšný.

 

POPIS EXPONÁTŮ

Vpravo dole:      Safirínový Atlant, 1999 – 2000, 55 x 42, v.53 cm
Vlevo nahoře:    Diana, 2001, 141 x 17, v. 47 cm
Vpravo nahoře:  Rybí dáma, 2000, 86 x 27, v.50 cm
Vlevo dole:        Domácí přítel, 2000 – 2001, 45 x 38, v. 36 cm

 

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.